topmasshead

Academic

   
Ilse Trautmann  

left Ilse (Ilse - Trautmann) right

Studeer aan die Universiteit van Stellenbosch en verwerf die grade B.Sc cum laude, Hons. B.Sc cum laude en M.Sc cum laude.

In 1990 verwerf sy haar Ph.D graad in Plantfisiologie aan die US. Na ‘n periode oorsee en ‘n na-doktorale jaar aan die US, volg ‘n loopbaan as senior tafeldruifnavorser by LNR Infruitec-Nietvoorbij. Hierna word sy bevorder tot Assistent-Direkteur: Siektebestuur in 1998.

In 2003 verlaat sy die LNR en word aangestel as Adjunk-Direkteur: Navorsing by die Wes-Kaapse Departement van Landbou by Elsenburg. In 2007 word sy aangestel as Direkteur: Tegnologie, Navorsing en Ontwikkelingsdienste by die Departement en is tans nogsteeds in hierdie posisie waar sy as hoof van navorsing verantwoordelik is vir 3 navorsingsinstitute, 7 navorsingsplase en ‘n personeelkorps van 320.

Sy het verskeie toekennings in haar loopbaan ontvang, waaronder ‘n Premier Service Excellence Award (2009), Erelidmaatskap van die Suid-Afrikaanse Wingerd- en Wynkunde vereniging (2009) waar sy ook die eerste vroue president was, en nominasies as Besigheidsvrou van die Jaar (2006) en LNR Landbouwetenskap en Tegnologie Vrou van die Jaar (1998).
Kontakbesonderhede:

Departement van Landbou Wes-Kaap
Tel. 021-8085012
Fax. 021-8085335
Sel. 083-6295921
Epos: ilset@elsenburg.com

 
 
 
 
 
 
 
   

Ilse

quick info:

--------------------------------------------------

Matric Year: 1978

City: Stellenbosch

Email: ...

badge

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bottom

 

 

 

 

Quick Contact

+27 Tel: (021) 872 4371
+27 Fax: (021) 872 7812

Faure Street
Paarl 7646
021 872 4371

You are here: Home Profiles Ilse Trautmann