topmasshead

Academic

   
Maryke Thom Van der Walt  

left Maryke (Maryke Thom Van der Walt) right

Ek het in 2006 matriek geskryf, my nooiensvan is Thom (ek is in Desember 2010 getroud met Tjaart van der Walt).

Ek het BSc Wiskundige Wetenskappe gaan swot by die Universiteit van Stellenbosch, en daarna HonsBSc Wiskunde ook by die US. Ek het altwee grade met lof geslaag in onderskeidelik 2009 en 2010. Ek het elke jaar van my drie voorgraadse jare en honneursjaar die Rubbi-boekprys ontvang vir die hoogste punte behaal in Wiskunde vir my jaargroep by die US.

Na my eerste jaar het ek 'n rektorstoekenning ontvang omdat ek een van die top 30 eerstejaars by die US was. Na my honneursjaar het ek ook die Dekaansmedalje ontvang vir die BSc-student wat die hoogste gemiddelde prestasie behaal het oor die 3 voorgraadse jare en honneursjaar. Ek is baie baie dankbaar vir al hierdie se├źninge!

Ek het my MSc Wiskunde graad verwerf onder Prof Johan de Villiers en is tans in die VSA met my Doktorsgraad besig.

 
 
 
 
 
 
 
   

Maryke

quick info:

--------------------------------------------------

Matric Year: 2006

City: Paarl

Email: ...

badge

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bottom

 

 

 

 

Quick Contact

+27 Tel: (021) 872 4371
+27 Fax: (021) 872 7812

Faure Street
Paarl 7646
021 872 4371

You are here: Home Profiles Maryke Thom Van der Walt